જાયન્ટ, જાયન્ટ પર્વતો, ચેક સ્વર્ગ

GDPR

  • જીડીપીઆર શું છે? વધુ વાંચો>

    જીડીપીઆર શું છે?

    જીડીપીઆર - જનરલ ડેટા પ્રોટેક્શન રેગ્યુલેશન. જનરલ ડેટા પ્રોટેકશન રેગ્યુલેશન, GDPR ના સંક્ષિપ્તમાં, યુરોપિયન સંસદના સંપૂર્ણ શીર્ષક નિયમન 2016 / 679 અને 27 ની કાઉન્સિલ (2016). વ્યક્તિગત ડેટાના પ્રોસેસિંગ અને આવા ડેટાની મુક્ત ચળવળ અને 95 / 46 / EC ડાયરેક્ટીવ (સામાન્ય રેગ્યુલેશન [...] ને રદ કરવાના સંબંધમાં વ્યક્તિઓની સુરક્ષા પર એપ્રિલ XNUMX

પાછળ ટોચના