જાયન્ટ, જાયન્ટ પર્વતો, ચેક સ્વર્ગ

Frydstejn

  • કેસલ ફ્રેન્ડ્સ વધુ વાંચો>

    કેસલ ફ્રેન્ડ્સ

    Frýdštejn કેસલ ઝડપી મુલાકાત ... કિલ્લાના એક વિશાળ કિલ્લો ટાવર પ્રભુત્વ છે, સૌથી વધુ સેંડસ્ટોન રોક પર બાંધવામાં, જ્યાં તે ખીણ સમગ્ર જોઈ શકાય છે. ટાવર 15 મીટર ઊંચો છે, તેની સરેરાશ 9 મીટર છે અને ચણતર પાસે 2 મીટરની શક્તિ છે. Pojizeří 13 માંથી હતી. માર્ક્વેટિક્સની સદીની મિલકત 1363 નો હોસ્કોવિચ આસપાસનો વિસ્તારના માલિકો તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે [...]

  • લીટલ રોક અને Frydstejn વધુ વાંચો>

    લીટલ રોક અને Frydstejn

    કિલ્લાના Frýdštejn અવશેષો Jablonec જિલ્લામાં ત્રણ કિલ્લાઓ પૈકી એક છે. સ્થાપના માટે બરાબર ખબર છે. અમે બરાબર ખબર નથી જ્યારે તે frýdštejnské એસ્ટેટ બનાવવામાં આવી હતી નથી. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે તે મિલકત Markvatice હતી. 1363 જાન Bibrštejn થી Dražice 13 વર્ષ પછી (આર. 1376) લોર્ડ્સ છે અને તેથી તે માનવામાં આવે છે Frýdštejn ઉદભવ છે કે [...]

પાછળ ટોચના