જાયન્ટ, જાયન્ટ પર્વતો, ચેક સ્વર્ગ

Frydstejn

  • લીટલ રોક અને Frydstejn વધુ વાંચો>

    લીટલ રોક અને Frydstejn

    કિલ્લાના Frýdštejn અવશેષો Jablonec જિલ્લામાં ત્રણ કિલ્લાઓ પૈકી એક છે. સ્થાપના માટે બરાબર ખબર છે. અમે બરાબર ખબર નથી જ્યારે તે frýdštejnské એસ્ટેટ બનાવવામાં આવી હતી નથી. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે તે મિલકત Markvatice હતી. 1363 જાન Bibrštejn થી Dražice 13 વર્ષ પછી (આર. 1376) લોર્ડ્સ છે અને તેથી તે માનવામાં આવે છે Frýdštejn ઉદભવ છે કે [...]

પાછળ ટોચના