Pískovna, ચેક સ્વર્ગ, Trosky, Prachov રોક્સ

70 પહેલાં દરેક પ્રવાસીના ખંડેરના ખંડેરો હેઠળના ખડકાળ નગર એપોલેનાના ક્ષેત્રો, ઘાસના મેદાનો અને સેંડસ્ટોન ટાવર્સનું સુંદર દ્રશ્ય પુષ્ટિ કરે છે કે તે સીધું જ સ્થિત છે

વધારે વાચો
પ્રતિક્રિયા આપો