જાયન્ટ, જાયન્ટ પર્વતો, ચેક સ્વર્ગ

કૃત્રિમ બુદ્ધિ

  • કૃત્રિમ બુદ્ધિ

    ઉમલા ઇન્ટેલિજન્સ (યુઆઇ, એન્ગલિકી કૃત્રિમ બુદ્ધિ, કૃત્રિમ બુદ્ધિ, કૃત્રિમ બુદ્ધિ, કૃત્રિમ બુદ્ધિ, એ) વ્યાખ્યાયિત કરે છે "ઇન્જેક્ટેન્શન ક્વિઝ" જે અગાઉથી ડિસ્કવ્યુ પૂરું પાડે છે, અને તે માટે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટેલિજન્સ માટે તે જરૂરી છે. એસ ટાઇમ્સ પોઝેમમ પોપ્ર્વેલે ફાઉલ જોહ્ન મેકકાર્થી વી રોસેસ 1955. વિવેચનાત્મક કુશળતા એક ખાસ પ્રસંગોપાત ખીલ છે, નવી [...]

પાછળ ટોચના