દક્ષિણ કોરિયામાં વિંટર ઓલિમ્પિક્સ 2018 પ્યોંગયાંગ

વિન્ટર ઓલિમ્પિક ગેમ્સ 2018, oficiálně XXIII. ઝિમ્ની ઓલિમ્પિજેક્સ હ્રી (કોરેજસ્કી 평창 동계 올림픽), સે બૂડો કોનાટ વી જીહોકોરેજેસ્કેમ પંચોન્જેક્ચુગુ. Slavnostní zahájeníproběhne v pátek 9. અનોરા 2018, યુકેનસેન સે પક યુએસક્યુટેન એ 25. અનોરા 2018. વી Jižní Koreji se uskuteční olympiáda již podruhé. પ્રવીણ

વધારે વાચો
પ્રતિક્રિયા આપો