જાયન્ટ, જાયન્ટ પર્વતો, ચેક સ્વર્ગ

Žalský કરોડના

  • Žalský કરોડના વધુ વાંચો>

    Žalský કરોડના

    આ Žalský hřbet (જર્મન Heidelbergkamm) જિંઆન્ટ માઉન્ટેન ઓફ ભૂઓમોર્ફોલોજિકલ જિલ્લો છે. તે હડ્ડીક ક્રેલોવ અને લિબેરેક્વી પ્રદેશો વચ્ચેના મધ્ય ભાગમાં સ્થિત છે. આ Žalský herrbet જાયન્ટ માઉન્ટેન ઓફ જિયોમોર્ફોલોજિકલ જટિલ અને જાયન્ટ પર્વતો ના પેટા વિસ્તાર માટે અનુસરે છે. પૂર્વમાં મોન્ટેનેગ્રીન પર્વતમાળાથી તે એલ્બે ખીણમાંથી અલગ પાડે છે, દક્ષિણમાં લૅનવોવ હાઇલેન્ડઝથી ક્રોસરોડ્સ, સ્ટડીનેક હિલ્સ અને વેસ્ટમાં વલ્કી હર્બેટમાંથી [...]

પાછળ ટોચના