જાયન્ટ, જાયન્ટ પર્વતો, ચેક સ્વર્ગ

PEC પોડ Sněžkou

  • PEC પોડ Sněžkou વધુ વાંચો>

    PEC પોડ Sněžkou

    પીઇક પોડ સ્નેઝકોઉ (અગાઉ વેલ્કા Úpa III, જર્મન પેટ્ઝર) ઉત્તરપૂર્વ બોહેમિયામાં હ્રાડેક ક્રેલોવ પ્રદેશમાં એક શહેર છે. આ શહેર નદી Úpa અને ગ્રીન સ્ટ્રીમ પર જાયન્ટ પર્વતોમાં આવેલું છે. 643 રહેવાસીઓ અહીં રહે છે. શહેર 5214 હેક્ટરમાં સ્થિત છે પીઇક પોડ સ્નેઝકોઉ શિયાળામાં અને ઉનાળામાં મનોરંજનનું મહત્વનો પર્વત ઉપાય છે અને પ્રવાસનનું મહત્વનું કેન્દ્ર છે. ડાયરેક્ટ [...]

પાછળ ટોચના