PEC પોડ Sněžkou

પીઇક પોડ સ્નેઝકોઉ (અગાઉ વેલ્કા Úpa III, જર્મન પેટ્ઝર) ઉત્તરપૂર્વ બોહેમિયામાં હ્રાડેક ક્રેલોવ પ્રદેશમાં એક શહેર છે. આ શહેર આવેલું છે જાયન્ટ પર્વતો ના řece Úpě એ ઝેલેનમ પોટકુ. Žije zde 643

વધારે વાચો