જાયન્ટ, જાયન્ટ પર્વતો, ચેક સ્વર્ગ

ગાય પર્વત

  • ક્રિવી હોરા જાયન્ટ માઉન્ટ્સ

    ક્રિવી હોરા પૂર્વીય જાયન્ટ પર્વતોમાં માલા ઉપાના ગામના સ્કેટર્ડ વિકાસ વચ્ચે સ્થિત છે. પૂર્વમાં લસેસીના અને પશ્ચિમના ડીયર માઉન્ટેન વચ્ચે તે કંઈક અંશે ડૂબી ગયું છે, આશરે સો મીટર ઊંચું છે. તેમ છતાં, લગભગ તમામ પરિમિતિની આસપાસના ક્રેવી હોરા મસ્ફિફાઇને પ્રમાણમાં સ્પષ્ટપણે આસપાસની ઊંડા-કટ ખીણો દ્વારા વર્ણવવામાં આવે છે. માત્ર ઉત્તરપૂર્વમાં [...]

પાછળ ટોચના