જાયન્ટ, જાયન્ટ પર્વતો, ચેક સ્વર્ગ

ચેક સ્વર્ગ

  • ચેક સ્વર્ગ

    બોહેમિયન પેરાડાઇઝ (જર્મન બોમ્મીસ પેરાડિઝ) એ મધ્ય પ્રદેશમાં પોજિસેરનું નામ છે, જે કુદરતી અને ઐતિહાસિક સ્મારકોનું ઊંચું પ્રમાણ ધરાવે છે. બોહેમિયન પેરાડિઅજનું મૂળ નામ લિટમોરેસિસ વિસ્તાર (આજે બોહેમિયાનું ગાર્ડન કહેવાય છે), જે જર્મન બોલતા વસ્તી દ્વારા રચાયું હતું. વર્તમાન વ્યાખ્યા 2 માં બનાવવામાં આવી હતી. 19 નું અડધું સદી તેમના લેખકો Sedmihorky સ્પા મુલાકાત લીધી સ્પા મહેમાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, પ્રથમ [...]

પાછળ ટોચના