સ્ટીફન હોકિંગનું મૃત્યુ થયું

સ્ટીફન વિલિયમ હોકિંગ (8 જાન્યુઆરી 1942 ઓક્સફર્ડ - 14 માર્ચ 2018 કેમ્બ્રિજ) બીએલ બ્રિટીશ ટેકરીટી ફાયઝિક એ જેડન ઝે nejznámějších vědců vůbec. Významně přispěl zejména k různým oborům kosmologie a

વધારે વાચો
પ્રતિક્રિયા આપો